donderdag 15 september 2011

De maand van de geschiedenis - Armoe troef

De hele maand oktober is geschiedenis maand. Het thema is 'de ander en ik' Ik heb dat geïnterpreteerd als 'zorg voor de ander'. Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die onvoldoende voor zichzelf konden zorgen. Voordat bijstand een recht werd, waren er allerlei regelingen voor. Er waren ook altijd pogingen om de armen zelfstandig te maken of te laten werken voor hun brood. Over deze onderwerpen gaat een minicursus van drie vrijdagmiddagen. Dit wordt de cursus, het drieluik ARMOE TROEF, drie eeuwen armenzorg in het Oldambt:

De kerk
Op 14 oktober komt Harry Perton spreken over de rol van de diakonie in de armenzorg van de 18e eeuw. Wat de voorwaarden voor bedeling waren, wie zoal bedeeld werd, wat ze kregen, hoeveel armen er waren in die tijd en hoe de kerk aan het geld kwam voor de bedeling, het komt allemaal aan de orde op deze middag. Harry Perton brengt het leven van de Oldambtster armen dichterbij.

De maatschappij
21 Oktober staat in het teken van de Maatschappij van de Weldadigheid. In 1818 werd de Maatschappij opgericht om in Drenthe de armen uit heel Nederland een nieuw leven te bieden. Ook uit het Oldambt vertrekken kolonisten naar Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord. Hun lotgevallen, en die van de plaatselijke subcommissie van Weldadigheid, die geld ophaalde voor de Maatschappij worden verteld door Wil Schackman, de schrijver van het boek De Proefkolonie

De staat
Cees Stolk komt op 28 oktober vertellen over de Hel van Jipsinghuizen, de werkverschaffing van de jaren dertig van de vorige eeuw. Hij heef vele voormalige werklozen en andere betrokken gesproken en schets aan de hand van hun herinneringen het verhaal van zwaar werk, slechte omstandigheden, laag loon en het gevoel van vernedering van de werkverschaffing.


De middagen beginnen om 14.30 en duren tot ongeveer 16.30
De kosten voor hele cursus bedragen € 20,00. Eén middag kost € 7,50. Aanmelden voor de cursus kan door een mail te sturen naar chcoldambt@gmail.com met de titel Drieluik Armoe troef. In de mail vermeld u uw naam en adres. Het geld van de cursus moet worden overgemaakt naar banknr 520814886 van de Stichting Geschiedschrijving Oldambt in Winschoten. De losse middag kan aan de zaal betaald worden.

Geen opmerkingen: