woensdag 25 september 2013

25 september 1913 - Langs de Streep in Nieuwolda

De donkere maanden zijn in aantocht. Een paar dagen geleden is het officieel herfst geworden en de langste dag is al weer ver in het verleden.

De bewoners van de Streep in Nieuwolda, één van de mooiste delen van het Oldambt als je het mij vraagt, maken zich bezorgd. De dagen worden korter en tijdens de lange, donkere avonden is hun straat moeilijk begaanbaar.

Ze richten zich 'eerbiedig tot de achtbare Heeren met het beleefd verzoek nu de winter weeder in aantocht is en daar meede de donkere avonden wel te willen bewerken dat een behoorlijke straatverlichting op de Streep worde gebracht.

Het is beslist gevaarlijk zoo als de streep voor heen word verlicht het pad daar op te passeeren. Dat het pad bovendien hobbelig en hellend is naar het waterkant, verhoogt dit het gevaar.

Redenen waarom wij uwe achtbare Heeren beleefd doch dringend verzoeken hier in wel verbeteringen te willen aanbrengen.'

Op de achterkant staat een lange lijst namen van de verzoekers, allen bewoners van de Streep: H. en E. Steenhuis, J. Luttjeboer, Cor de Bruin, P. Edens, H. Tuin, H. van der Veen, H. Bult Hzn, J. Warntjes, Ilko Heefting, D. Boven, G. Hak, H. Bos, T. Wilkens, J. Brument, L. Hoving, M. Kamphuis en J. Jager.

Het verzoek wordt in behandeling genomen door burgemeester en wethouders op 11 oktober. De notulen bieden ons een inkijkje in het beleid van de gemeente:

Hoewel steeds als beginsel is aangenomen om het onderhoud en bediening van lantaarns alleen dan voor rekening der gemeente te nemen, als door belanghebbenden in aansluiting aan de de bestaande verlichting een paal met complete lantaarn wordt geplaatst ... 

Wie dus straatverlichting wilde, moest zelf de lantaarnpaal plaatsen. Misschien dat diezelfde eis gold in Winschoten bij het verzoek voor de Blijhamsterstraat. Het college besluit voor de bewoners van de Streep een uitzondering te maken. De leden vinden:

dat er in dit geval motieven zijn, niet aan dat beginsel vast te houden, aangezien de finantieele toestand van adressanten het zoo niet onmogelijk, dan wel bezwarend maakt aan de gestelde voorwaarde te voldoen, terwijl de situatie het daar ter plaatse, waar het betrekkelijk smalle voetpad over zijne geheele lengte onmiddellijk loopt langs het Termunterzijldiep, noodzakelijk maakt bij donkere avonden verlichting aan te brengen.

De gemeenteraad krijgt het advies om te besluiten drie lantaarns te plaatsen. Aan de kwaliteit van het pad, hobbelig en hellend, wordt kennelijk niets gedaan. Met drie lampen is het veilig genoeg.

Geen opmerkingen: