woensdag 7 mei 2014

De vlek van Derk Randa Mulder

Op 4 april schreef ik over een brief die ik vond in het archief van de voormalige gemeente Winschoten: Derk Randa Mulder moest worden ontheven van de vlek. Ik beloofde toen verder te gaan zoeken. Gisteren heb ik de eerste stappen gezet.

In de Groninger Archieven liggen de archieven van het Provinciaal Gerechtshof. In een register van criminele zaken trof ik Derk Randa Mulder. Zij zaak blijkt op 30 december te zijn behandeld. Hij werd beschuldigd van Diefstal jegens zijnen meester, tijdens hij bij den zelven als klerk voor loon in dienst was. 
Op 6 januari wordt het vonnis geveld: Derk wordt veroordeeld tot tot te pronkstelling op een schavot gedurende een half uur - confinement in een rasp- of tuchthuis voor zeven jaren en in de kosten. 

Zeven jaar gevangenisstraf dus. Dat is behoorlijk hoog, vergeleken bij de andere straffen voor diefstal die ik in het register tegen kwam. Het moet een behoorlijke diefstal zijn geweest. Een knecht, die kort na Derk werd veroordeeld, kreeg een half jaar, hoewel hij ook in loondienst van zijn meester gestolen had. Ik zal nog verder zoeken naar de inhoud van de zaak.

Een kort onderzoekje in de registers van gedetineerden van de stad Groningen wijst uit dat Derk Randa Mulder daar niet gevangen heeft gezeten. Dat is dus een volgende vraag: als hij zijn straf heeft uitgezeten, waar heeft hij dat dan gedaan? En hoe ging zijn proces verder, als er uiteindelijk een opdracht tot ontheffing van de vlek is gekomen?

Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen: