vrijdag 2 november 2012

Nieuwe aanwinst: wedstrijd in Dommering

De historische vereniging gemeente Bedum is aan het opruimen. Tussen de stukken kwam dit boekje met de teksten van een voordrachtwedstrijd die op tweede kerstdag in 1900 in hotel Dommering werd gehouden te voorschijn.

Ik had nog nooit gehoord van dit soort wedstrijden. Het was kennelijk een landelijke aangelegenheid. Er zijn deelnemers uit Utrecht, Kampen, Hengelo, Leeuwarden en diverse plaatsen in de provincie Groningen. In de jury zaten Dr. J. Bergsma, docent aan de HBS in Groningen, Ds. H.J. Eisveld de Witt, predikant te Bellingwolde, en de twee schoolhoofden H. Schuurmans en Tj. Vled. Professor Dr. Van Hamel was adviserend lid.

De deelnemers droegen teksten uit de wereldliteratuur en allerhande gedichten voor; Da Costa klonk naast Marcellus Emants.
Een kort stukje uit de voordracht van De heer Vrugtman uit Terborg van de tekst De werkstaking

'k Wil, Heeren rechters, U de zaak in 't kort vertellen
Het was een harde tijd voor de arme smidsgezellen
Ze hadden, 't was hun recht, eenparig 't werk gestaakt
In de achterbuurten zag 't er treurig uit. Men maakt
Zich geen begrip van 't geen er in de winterdagen
geleden werd. Het volk van moe zijn kruis te dragen. '
Ik keerde 's avonds, 't was een Zaterdag, naar huis.
Men had ons 't weekloon tot den laatsten dag incluis
Betaald. Ik voel een arm zich om den mijnen winden
Men voort mij daar de kroeg.....

En dan ontvouwt zich de invloed van een staking op het leven van de arme arbeider, die in grote ellende en somberheid vervalt en aan het eind zegt:

Het tuchthuis of de cel... het is mij beide om 't even
Ja, zelfs uw vrijspraak laat mij koud...., ik leef in schijn.
Veroordeel mij ter dood en 'k zal u dankbaar zijn.

Wie er gewonnen heeft, is niet bekend. De ereprijs was een gouden medaille en dan volgden prijzen van 100, 40, 25, 20, 15 en 10 gulden. Er waren 14 deelnemers. Er was dus een grote kans om iets te winnen, de helft ging met een prijs naar huis.

Met dank aan de historische vereniging gemeente Bedum.

Geen opmerkingen: