vrijdag 16 augustus 2013

Voor de drost - Zelfmoord

Op 8 april  1793  schreef dokter Barlinckhof in Nieuw Scheemda een bericht aan de Drost in Zuidbroek. Hij was naar Nieuw Scheemda geroepen. Een man had zichzelf van het leven beroofd door zijn keel door te snijden. Kennelijk was hij in de war geweest: de dokter noemt ontsteltenis der hersens als oorzaak van deze zelfmoord. Een niet natuurlijke dood moest toen blijkbaar ook worden gemeld. 

Dit is het bericht van de dokter aan de drost.

Aan het Hoog Edel Gerigte van het Wolt Old Ampt

De ondergeteekende heeft bij deesen de eer om aan het Hoog Edel Gerigte kennis te geeven dat door hem deesen morgen om 4 uur is gevisiteerd het doode lighaam van de zoon van de E. Jan Jans, kerkvoogd te Nieuw Scheemda. en bevonden dat aan hetzelve een doodlijke halswonde plaats had, gaande dezelve door alle der deelen der hals , tot op de wervelen der nek toe , hebbende deese wonde de persoon volgens zeggen der naastbestaanden, door ontsteltenis der hersens, zich zelve toegebragt.

J .Barlinckhof  , Medicinae Doctor

1 opmerking:

Harry Perton zei

Het kwam vaker voor, dat mensen zichzelf letterlijk de keel afsneden.

Overigens stond op zelfmoord tot diep in de 18e eeuw nog een onterende straf. In de stad Groningen werden zelfmoordenaars met hun hoofd naar achter op een horde achter een paard naar de gerichtsplaats gesleept en daar begraven. Het hing daarbij wel af van het motief: louter wanhoop werd niet als verzachtende omstandigheid gezien.