vrijdag 7 januari 2011

Vestingen en boerderijen; veiligheid en rijkdom

Ko Lenting in de Marktpleinkerk 2009
Over een week is het kerstreces van de wintercursus voorbij. We gaan het hebben over 'wonen'. De middag is een samenwerking tussen de specialisten Ko Lenting en Wijbrand Havik.

Ko begint te middag. Zijn verhaal gaat over het leven in de vestingen. Hij doet dat aan de hand van archeologische vondsten. Ik heb ruim een jaar geleden geboeid naar hem staan luisteren in de Marktpleinkerk. En ik was zeker niet de enige! Ik ben benieuwd naar de verhalen die bodemvondsten kunnen vertellen.

Het tweede deel gaat over de Oldambtster Boerderij, de bijzondere bouw en de stijl van de voorhuizen. De huizen vertellen ook de verhalen van de sociale verhoudingen. Waar sliepen, bijvoorbeeld de dienstbodes en de knechten en hoe sterk was het woonhuis afgeschermd van de ruimtes waar de bedienden leefden?

Het wordt een middag met verhalen van scherven en baksteen.

Geen opmerkingen: