maandag 31 januari 2011

De Toekomst blijft boeien

Zaterdag 29 januari was er weer een open dag bij strokartonfabriek De Toekomst. In het afgelopen jaar, tijdens de grootscheepse restauratie, konden mensen een paar keer komen kijken. Ze kwamen. Bij de Dag van de Bouw waren er 3000 en op de Open Monumentendag meer dan 2000 bezoekers. De bouwvakkers, die in opleiding zijn op de bouwplaats, gaven zelf de rondleidingen. Met een aantal andere organistaties, stonden Geert en ik er ook met ons project Terug naar de Toekomst. Dan hadden we altijd heel veel aanspraak en belangstelling.

Zaterdag stonden we er weer. We konden de resultaten van ons project laten zien. Het filmpje uit een familiearchief waarop de fabriek te zien is en allerlei foto's voor Gezichten van de toekomst. Er was opnieuw veel belangstelling. Geert heeft de foto gemaakt van de grote groep mensen die staan te kijken naar de presentatie.

In april is de restauratie klaar. Dan zal er een maand feest gevierd worden. In de fabriek word een theatervoorstelling gegeven en hebben wij een tentoonstelling over de geschiedenis van de Toekomst. Het zal wel weer gezellig druk worden.

Geen opmerkingen: