donderdag 26 mei 2011

Berend Koning - Oldambtster dichter (aankondiging 11 juni)

11 Juni is het Groninger Molenweekend. Het thema is: 'dichter bij de molen'. Rob Rosendahl en ik vonden dat een mooi moment om een boek te presenteren van de Oldambtster dichter en schrijver Berend Koning.

Berend en zijn zus
Een aantal maanden geleden kwam Rob tijdens een vrijwilligersoverleg met de gedichten op de proppen. Hij had ze te leen gekregen van mevrouw Timmer - Koning, Berends zus. Het is niet het eerste waarmee Rob op de proppen komt. Hij vond ook al een krat vol glasnegatieven, maar daar kom ik later nog wel eens op. Jantje wilde de teksten wel intypen. Zij heeft een aanslagsnelheid waar wij allemaal u tegen zeggen.

Rob en ik hebben de gedichten geordend en foto's geselecteerd uit Berends fotoboeken. Martin Hillenga, streektaalfunctionaris, schreef het voorwoord, Rob het levensverhaal van Berend en ik de verantwoording voor de samenstelling van het boekje. Dik restaureerde een paar foto's. Die staan nu op de omslag. Rob en ik schoven aan bij Richard Hospers van CQreclame hier in Winschoten. Hij had voor ons een ontwerp gemaakt voor de omslag. We verplaatsten foto's, veranderden kleuren en teksten, net zo lang tot we echt tevreden waren. Richard begrijpt altijd heel goed wat ik wil. Dat werkt wel zo prettig. Taeke hielp me nog met de opmaak van de inhoud en het PDFen van het geheel. 

De omslag is klaar, de inhoud is klaar en binnenkort krijgen we de boekjes toegestuurd van Bestenzet - printing on demand. De samenwerking is goed, duidelijke instructies op hun site, een mooi boekje met uitleg dat ze gratis toesturen en altijd vriendelijke mensen aan de telefoon. Ik kijk met verwachting uit naar het resultaat, maar verwacht dat het helemaal goed komt.

Berend Koning bij Molen Edens in 1975
Goed, terug naar de 11e. Om 14.00 uur zal Bard Boon het eerste exemplaar van het boek overhandigen aan mevrouw Timmer - Koning. Zij heeft de gedichten bewaard en ter beschikking gesteld. Tot nu toe heeft ze nog niks gezien. Dat leek haar en Rob leuker: de verrassing zal des te groter zijn. Bard Boon zal dan een uur Groninger Poëzie starten met het voorlezen van één van de gedichten van Berend Koning.

Daarna zullen andere dichters uit het Oldambt een gedicht voordragen van Koning. Zij lezen ook allemaal een gedicht voor dat ze hebben geschreven voor de gelegenheid: een gedicht over een molen. Ze eindigen hun optreden met, wat Rob zo mooi noemt, vrij werk. De optredens van de dichters worden afgewisseld met muziek van Wim Dussel.

Volgens ons wordt het een leuke, gezellige dag in Molen Edens. 's Morgens zal de molenaar, meneer Kugel, een presentatie houden over de molen in de volkscultuur. Hij zal dat doen aan de hand van gedichten en gezegden. De molen is de hele dag open voor bezichtiging. De foto's van de spectaculaire ophoging van een paar jaar geleden hangen op de zolders om te bekijken. En 's middags zijn wij er met ons nieuwe boek.

Het boekje zal €10,00 gaan kosten. Op de molendag krijgt iedereen, die het boekje in de molen koopt, 10% korting.

Kom vooral!

Geen opmerkingen: