vrijdag 23 november 2012

Dorsmachines

Meneer Crebas kwam deze week langs met drie mooie foto´s van dorsmachines bij boerderijen aan het Zuiderveen in Winschoten. Meer informatie is te vinden op Beeldbankgroningen.nl

donderdag 15 november 2012

De Bakens Verzet

Zo heet het boek dat ik in samenwerking met Klooster Reizen heb gemaakt. Het is een mooi boek geworden, dat aan de hand van verhalen en oude documenten een beeld schetst van de geschiedenis van Klooster Reizen. Die geschiedenis begon ooit met een schip waarmee Elzo Klooster sr. stro vervoerde voor De Toekomst en andere strokartonfabrieken. Later vestigde Elzo zich met zijn vrouw in Westerlee. 
De familie maakte de overstap van het schip naar de auto. Het vervoer ging per vrachtwagen, tot in 1932 de eerste personenbus kwam. Hendrik Klooster, wel bekend hier in de regio, kocht een Ford. Dat is het begin van het bedrijf Klooster Reizen dat Hendrik, samen met zijn familie opbouwde door de jaren heen. Het bedrijf is nu dus 80 jaar oud. Een mooie gelegenheid om dit boek uit te geven.

Op 1 december zal, als afsluiting van de Dag van de Oldambtster geschiedenis, dit boek gepresenteerd worden in de balletzaal van de Tramwerkplaats.maandag 5 november 2012

Aanvulling katholieke begraafplaats

Meneer Breurken stuurde een mail naar het Cultuurhistorisch Centrum met een verwijzing naar deze foto op zijn eigen website die over zijn familiegeschiedenis gaat. De lezer krijgt een beeld van zijn voorouders en van zijn nazaten. Deze foto staat er bij omdat Herman Breurken rechts vooraan staat en Georg Breurken tussen de misdienaars zit. Die informatie heb ik weer van de lijst die op de site naast de foto staat.

Dit zijn de namen van alle personen op de foto. Staand links van voor naar achter: Be Blixst, Frits Deiman, Johan Wortelboer, Albert Schulte en Pastoor Hanenkamp. Staand rechts zien we van voor naar achter dus eerst Herman Breurken en dan Siep D"olle, Be Andela en Otto ter Reegen. Op de voorste rij zitten van links naar rechts Johan Flint, Willy Deiman, Theo Fling en Willy Bruining en op de achterste rij Jopie Knispel, Willy Flint, Henk ter Reegen, Georg Breurken en Jan R"oben.

Wat me opvalt is dat er licht naar binnen komt via het dak. Zouden daar de glas in loodramen gezeten hebben die wij in de ruimte achter de kapel vonden? Het is op deze foto niet te zien en als ik het me goed herinner was de bouwvergunning er ook niet duidelijk over. Ik ga nog eens even speuren.

In ieder geval is de aanvulling van meneer Breurken er interessant om mee verder te gaan. Zijn site is zeker ook de moeite waard. Er staan veel foto's en andere documenten op die iets vertellen over de familie, maar ook over Winschoten.

vrijdag 2 november 2012

Nieuwe aanwinst: wedstrijd in Dommering

De historische vereniging gemeente Bedum is aan het opruimen. Tussen de stukken kwam dit boekje met de teksten van een voordrachtwedstrijd die op tweede kerstdag in 1900 in hotel Dommering werd gehouden te voorschijn.

Ik had nog nooit gehoord van dit soort wedstrijden. Het was kennelijk een landelijke aangelegenheid. Er zijn deelnemers uit Utrecht, Kampen, Hengelo, Leeuwarden en diverse plaatsen in de provincie Groningen. In de jury zaten Dr. J. Bergsma, docent aan de HBS in Groningen, Ds. H.J. Eisveld de Witt, predikant te Bellingwolde, en de twee schoolhoofden H. Schuurmans en Tj. Vled. Professor Dr. Van Hamel was adviserend lid.

De deelnemers droegen teksten uit de wereldliteratuur en allerhande gedichten voor; Da Costa klonk naast Marcellus Emants.
Een kort stukje uit de voordracht van De heer Vrugtman uit Terborg van de tekst De werkstaking

'k Wil, Heeren rechters, U de zaak in 't kort vertellen
Het was een harde tijd voor de arme smidsgezellen
Ze hadden, 't was hun recht, eenparig 't werk gestaakt
In de achterbuurten zag 't er treurig uit. Men maakt
Zich geen begrip van 't geen er in de winterdagen
geleden werd. Het volk van moe zijn kruis te dragen. '
Ik keerde 's avonds, 't was een Zaterdag, naar huis.
Men had ons 't weekloon tot den laatsten dag incluis
Betaald. Ik voel een arm zich om den mijnen winden
Men voort mij daar de kroeg.....

En dan ontvouwt zich de invloed van een staking op het leven van de arme arbeider, die in grote ellende en somberheid vervalt en aan het eind zegt:

Het tuchthuis of de cel... het is mij beide om 't even
Ja, zelfs uw vrijspraak laat mij koud...., ik leef in schijn.
Veroordeel mij ter dood en 'k zal u dankbaar zijn.

Wie er gewonnen heeft, is niet bekend. De ereprijs was een gouden medaille en dan volgden prijzen van 100, 40, 25, 20, 15 en 10 gulden. Er waren 14 deelnemers. Er was dus een grote kans om iets te winnen, de helft ging met een prijs naar huis.

Met dank aan de historische vereniging gemeente Bedum.