woensdag 29 juni 2011

Berend Koning - door de ogen van een bezoeker

Net als bij de Blauwe Schuit, heb ik een bezoeker gevraagd om te vertellen hoe hij de middag van Berend Koning vond. Dit is zijn verhaal:

Op zaterdag 11 juni vond tijdens het Groninger Molenweekend 2011 de presentatie van de dichtbundel van Berend A. Koning plaats.De keuze van de oude Winschoter Molen Edens bleek als locatie voor deze plechtigheid  door de ruim 25 belangstellenden alsuiterst plezierig ervaren: de charme van de kleine intieme ruimte gaf het voorlezen van de gedichten extra cachet.

Nadat rond twee uur  door Marianne de bijeenkomst was geopend,  werd het eerste exemplaar van de dichtbundel “Mien Grunneger Oldambt”door wethouder van cultuur Bard Boon aan de nicht van de overleden dichter overhandigd. Tevens las Boon met verve twee gedichten uit de bundel voor.

Vervolgens werden  door verschillende dichters uit het Oldambt gedichten voorgelezen. Een kort verhaal dat Koning ooit voor zijn nichtje had geschreven,werd daarna door Oldambtster schrijver Willem Friedrich 
met veel inlevingsvermogen voorgelezen.

Veel waardering was er ook voor de muzikale en zangbijdragen van de Groninger zanger en performer Wim Dussel.Hij wist het publiek zelfs mee te laten zingen op een van zijn nummers: uit volle borst was voor velen weliswaar een brug te ver. Op humoristische wijze werd de middag met een voorstelling van molenaar Jan Kugel afgesloten.

Het boekje is naast postume waardering voor de Nieuw-Scheemder dichter Berend A.Koning tevens bedoeld als eerste deel van de door het CHC Oldambt uit te geven  “Oldambt Historische Reeks”. Gezien vorm en inhoud van de zaterdagmiddag in Molen Edens, naast de vele andere activiteiten van CHC Oldambt, heb ik het volste vertrouwen in en waardering voor deze doelstelling   

zondag 12 juni 2011

Fotoverslag Dichter bij de molen

 Dit is het dan: de dichtbundel van Berend Koning. We hebben een omslag gekozen die het Oldambt goed laat zien: de koolzaadvelden van Boelo Tijdens. Verder staat er een portret op van Berend Koning en is er een rij kleine fotootjes uit zijn eigen album.
Bard Boon en mevrouw Wierenga
We hebben stoelen neergezet in de benedenruimte van molen Edens. We hebben het ingericht voor een overhandiging. Het is wat woekeren met ruimte. Molens zijn nu eenmaal niet erg groot.

Bard Boon (wethouder cultuur) is gekomen om het boek te overhandigen aan het nichtje van Berend Koning. Hij leest twee gedichten van Berend voor. Ik had ze tot nu toe alleen nog maar gelezen en merk hoe rond de taal van Koning eigenlijk is.
Na Bard Boon komen Dieneke Tjakkes, Willem Friedrich, Dienke Bronsema en Rob Rosendahl naar voren in de kleine molen. Ze dragen allen een gedicht of verhaal van Berend Koning voor. Ze hebben ook allen een gedicht geschreven voor de gelegenheid, over een molen dus. Ze lezen ook een vrij gedicht voor. Tussendoor zingt Wim Dussel liedjes in het Gronings.
Dieneke Tjakkes

Wim Dussel

Willem Friedrich
Het publiek


Dienke Bronsema

Rob Rosendahl

De molenaar, meneer Kugel, sluit de middag af met een optreden over de molen in de volkscultuur. Hij legt raadsels uit, haalt gezegden over het weer en de molenaar uit de oude doos en draagt een serie gedichten voor. Hij heeft voor ons ook een afbeelding van een glas dat door molenaars werd gebruikt voor hun drinkwedstrijden.

De molenaar, meneer Kugel

Nu het boek is aangeboden aan de familie en we feestelijk hebben stilgestaan bij het werk van Berend Koning, is het boek voor iedereen te koop. Het is een onderdeel van de Oldambt Historische Reeks. We maken zo snel mogelijk bekend wat de inhoud wordt van nummer 2.