woensdag 20 februari 2013

Beelden bij de Thee over Groninger Kerken


Vrijdag 1 Maart is er weer Beelden bij de Thee. Dit keer houdt Reint Wobbes een dialezing over de middeleeuwse Groninger kerken. Nergens staan, zo zegt men, zoveel middeleeuwse kerken zo dicht bij elkaar als in het gebied langs de Waddenkust. In de Groninger kerken is bij nadere beschouwing ook tamelijk veel gebleven of bij restauraties weer tevoorschijn gekomen dat stamt uit de Middeleeuwen.De Ommelanden en een deel van Oostfriesland onderscheiden zich in het noordelijk kustgebied nog weer door de 13e eeuwse bouwstijl, de romano-gotiek, met kenmerken als siermetselwerk en koepelgewelven.

Opvallend veel kerken hebben gewelfschilderingen uit de middeleeuwen en elke muziekliefhebber heeft weet van de wereldvermaarde orgels die in de kerken rond de Dollard staan. Het protestantisme vulde de gebouwen met fraai gesneden meubilair en interieurstukken als rouwborden en graftombes herinneren aan de gebruiken rond dood en begraven in vroeger tijd.

Kerken waren vroeger meer dan gebouwen waar de mis werd gecelebreerd en waar men Het Woord hoorde,  het kerspel was destijds de laagste overheidslaag; de lagere rechtspraak, het onderwijs, de armenzorg, de tijdsaanduiding, de “burgerlijke stand” en het begraven, dit alles werd door de plaatselijke kerk geregeld. De kerkhoven in deze provincie zijn interessant vanwege de vele oude zerken, de grafverzen en de rijke symboliek die vooral  in de 19e eeuw werden toegepast.

De grote hoeveelheid kerken en hun rijke bouw en inrichting hangt nauw samen met het landschap. De onbegaanbaarheid van het gebied maakte in ieder dorp een kerk noodzakelijk, de vruchtbaarheid van de grond, maakte de bouw en een weelderige inrichting mogelijk.

Aan de hand van dia’s wordt het landschap verkend en worden de kerken bekeken en besproken. De kerken, behorend tot onze oudste monumenten zijn qua architectuur en inrichting belangrijk, maar vertellen ook het verhaal van 1000 jaar leven en wonen in de Groningerland.

Reint Wobbes, secretaris van de Stichting Oude Groninger Kerken en bestuurslid van het Museum Het Hoogeland te Warffum, vertelde ook over het werk van De Stichting Oude Groninger Kerken, een van de grootste monumentenorganisaties in Nederland, die kerken overneemt, ze zo nodig restaureert en ze weer een bestemming geeft.
Lezingen over deze onze verreweg oudste gebouwen, onderwijsprojecten, publicaties en concerten en festivals in en rond de oude godshuizen hebben als doel ze onder de aandacht te brengen en te houden opdat ze niet verloren gaan.   
Zie ook www.groningerkerken.nl

Datum: 1 maart 2013
Tijd: 14.30 - 16.30
Plaats: CHC Oldambt, Johan Modastraat 5
Toegang: € 5,-

zaterdag 2 februari 2013

Feuilleton, een update

Enige tijd geleden vroegen we om informatie over een feuilleton over de Blijhamsterstraat. Een bezoekster had het vroeger gelezen en wilde graag weten hoe het was afgelopen. De bewoner van het huis waar het verhaal speelt, nam contact met ons op. Hij had het feuilleton, maar volgens hem was het verhaal nooit gee├»ndigd  Hij kon ook zeggen wie het geschreven had, Marcel Looden, nu journalist bij het Dagblad van het Noorden.

Marcel kon ons vertellen dat het verhaal gestopt was met de fusie van twee kranten. Helaas, we zullen nooit weten wat er met de mensen in de Blijhamsterstraat is gebeurd.