donderdag 28 maart 2013

5 jaar CHC Oldambt - Monumenten

2010 - De negentiende eeuw

Opening door wethouder B. Zwiers van de Open Monumentendag in het zand bij de herstelwerkzaamheden van de  strokartonfabriek De Toekomst

Het interieur van de fabriek voor het herstel

Tentoonstelling van de werken van Jaap Duit.
Tentoonstelling over de negentiende eeuw. 


2011 - Oud gebruik, nieuw gebruik
De oude weem in Eexta, vele malen hergebruikt.

Voor het hergebruik, de remise in Nieuweschans


2012 Groen van Toen

Hermans Dijkstra, één van de mooiste slingertuinen in het Oldambt.
Altijd groot feest op de Open Monumentendag


Ennemaborg, één van de oudste panden in de regio.
Zonder de heer Hermans Dijkstra en zijn familie is het geen Open Monumentendag.

Opening van de OMD 2012 door wethouder Polman bij het Sterrebos in Winschoten

Fotoverslag architectuurcursus

Landgoed Westerlee. Een prachtige villa-boerderij. 
Plafond in de lentekamer

Plafond in de zomerkarmer


Plafond in de herfstkamer

Plafond in de winterkamer

De hal

Vloer uit Winschoten

Het hoort bij een excursie architectuur: naar boven kijken...

De kerk in Oostwold, net klaar na de restauratie


Glas in lood

De bankenSymmetrie
En naar boven kijken

woensdag 27 maart 2013

5 jaar CHC Oldambt - De opening

De opening van het Cultuurhistorisch Centrum in 2008.


Koffie, om mee te beginnenDe hal vult zich snel

Een toelichting op het doel van het CHC met als voorbeeld Marie Antoinette

Het bedanken van Elles Bulder voor al haar inzet.


\

Dan kan iedereen naar binnen in het CHC


Een toelichting op de huisstijl en de plannen 

Het archivarissenhoekje

dinsdag 26 maart 2013

Lustrumfilmmarathon


In de afgelopen jaren zijn er diverse documentaires gemaakt en interviews opgenomen. Een aantal van deze films zal op het lustrumfeest vertoond worden. 

 • 10.00 - 10.30 uur:  Verzetsbeweging de Blauwe Schuit; een documentaire van het CHC Oldambt ism RTV Blauwe Stad.
 • 10.45 - 12.30 uur: Wiede leegte mit daipte; een film van Anton Tiktak in opdracht van Stichting Landschap Oldambt.
 • 12.45 - 13.30 uur: Derk Siebolt Hovinga, het toneelstuk; een film van de Stichting Componisten van Oorspronkelijke Muziek.
 • 13.45 - 14.15 uur: Tand om tand; een film van Anton Tiktak in opdracht van de Oldambtster Molenwerkgroep.
 • 14.15 - 14.30 uur: Verhalen van vrouger van vraauwlu; Interviews van de Culturele Raad Reiderland ism CHC Oldambt
 • 14.45 - 16.30 uur: Stilte na de storm; een film van Anton Tiktak in opdracht van de Provincie Groningen en het Ostfriesische Landschaft.
Toegang tot de films is gratis.

vrijdag 22 maart 2013

Lustrumlezingenmarathon


Het eerste Lustrum

Op 3 april 2013 bestaat het Cultuurhistorisch Centrum 5 jaar. Dit vieren we op 6 april met tal van activiteiten, waaronder een Lezingenmarathon:

 • 9.45 uur: Opening van het Lustrum door Wethouder Bard Boon. Hij zal het startsein geven voor de eerste lezing. Wil van der Lelie deed onderzoek naar het leven en werk van de Winschoter arts Haakma Tresling. Deze man had onderzocht hoe de cholera zich in de negentiende eeuw had verspreid door Winschoten, en besloot zich daarna in te zetten voor de volksgezondheid. Wil van de Lelie plaatst het verhaal van Haakma Tresling in een berder kader van de strijd voor verbetering van de levensomstandigheden van de lagere klassen.
 • 10.45 - 11.30 uur: Engel Nijboer vertelt verhalen uit de archieven van het Burgelijk Armbestuur, die hij de afgelopen jaren heeft bestudeerd. Dit geeft ons vaak een zeer intiem beeld van het dagelijks leven van de armen in de negentiende en de vroege twintigste eeuw.
 • 11.45 - 12.30 uur: Robert Jalink geeft een overzicht van de archeologische ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar. Een oud paadje in het centrum van Winschoten haalde de krant en de oude Bruggeschans kon verder worden herbouwd. Dit, en meer, passeert de revue in de archeologische update van het Oldambt.
 • 12.45 - 13.30 uur: Hans Smits en Dirk Wiggerink leggen voor herinniringskamp Westerbork verhalen vast van de trein die de Joden en andere gevangen naar Duitsland bracht. De trein reed dwars door het Oldambt. Daarnaast deden zij onderzoek naar de kampen in de regio.
 • 13.45 - 14.30 uur: Jan Pieter Koers heeft door de jaren heen vele onderwerpen uit de geschiedenis van het Oldambt bestudeerd en daarover gepubliceerd. Hij mag dus op een dag als vandaag niet ontbreken. Dit keer vertelt hij een verhaal met de titel 'Van Pauselijk gezag tot de eigen bevinding'. 
 • 14.45 - 15.30 uur: Jan Groenbroek is een groot kenner van het Gronings en de Groninger literatuur. Hij was intensief betrokken bij de vaststelling van het Algemeen Beschaafd Gronings. Hij zal zijn kennis over taal en literatuur in Groningen, en speciaal het Oldambt, met ons delen.  
 • 15.45 - 16.30 uur: Willem Friedrich presenteert een aantal verhalen uit zijn nieuwe boek, dat dit jaar uit zal komen. De verhalen zijn een combinatie van zijn eigen herinneringen, interviews met Oldambtster van de afgelopen decennia en onderzoek in archieven.
Toegang voor de eerste en de tweede lezing bedraagt € 5,00 per lezing. Gaat u naar de derde lezing, dan betaalt u voor die lezing € 3,50. Een passe par tout voor alle lezingen kost € 15,00. Kaarten kunnen vooraf worden gekocht bij het CHC Oldambt, of op de dag zelf aan de zaal. 

donderdag 7 maart 2013

Warme dagen

Heerlijk, na zoveel kou hadden we een paar mooie dagen. Het deed me denken aan een gedichtje van Berend Koning.

VEUJOARSDAG

Dizze feberwoaridag
Is net 'n veujoarsdag
De witte wolken,
De blaauwe locht - 
Winter nemt de vlocht

Zunne blinkt in sloten
Land word gries
Wind is bilder - 
Vot is snij en ies

Dizze feberwoaridag
Is net 'n veujoarsdag
De bliede vogels
Het schiere weer - 
Zaachte veujoarslocht
Jagt ales op de vlocht


Het Cultuurhistorisch Centrum heeft de Groningstalige gedichten van Berend Koning uitgegeven in een bundeltje Mien Grunneger Oldambt. Dit is het eerste deel van de Oldambt Historische Reeks.

vrijdag 1 maart 2013

De kerken vertellen de geschiedenis

 Een reis langs de kerkgebouwen is een reis langs de geschiedenis van Groningen. De ontwikkeling van het landschap bepaalde waar de kerken kwamen te staan. Het isolement van een noordelijke streek zorgde voor een heel eigen bouwstijl. De klei had zijn eigen opvallende rode kleur, de primitieve steenbaktechniek zorgde voor een kleurschakering in de muren. Wij vinden dat nu mooi, maar de middeleeuwers vonden dat maar niks. Stucwerk en schilderingen werden de oplossing. Zelfs schilderde men de bakstenen weer op het stucwerk.

De kerken zijn het bewijs van handel, bijvoorbeeld in tufsteen. De kerken werden een strijdpunt in de negentiende eeuw. Afbreken of restaureren, dat was de vraag. De kerk stond in het middelpunt van de discussie over het behoud van cultureel erfgoed. En ook de ontwikkelingen in de visie op restaureren zijn op vele plekken terug te vinden in de kerken.

Rijkdom toonde zich op allerlei manieren in de kerk. Angst voor ziekte en plotselinge dood vertaalde zich in muurschilderingen. Uitspraken al rijke stinkers en 'laat Gods water over Gods akker lopen', vinden hun oorsprong in de kerk.

We hebben een boeiend reis gemaakt vanmiddag, langs kerken en door de geschiedenis.