zaterdag 25 februari 2012

Ol Grait(je)

Het is een prachtig oud pand, het raadhuis uit het begin van de zeventiende eeuw in Appingedam. Dikke balken steunen het plafond, grijze plavuizen liggen op de vloer, klein glas in lood in de ramen en tegels met kinderspelen in de haard. Een monumentale trap leidt naar boven naar waar de raad nog steeds vergadert.

Hier biedt de steekarchivaris van Noord-Oost Groningen ons gastvrij de ruimte om te overleggen met mensen uit de buurt. Op de agenda staat ons haalbaarheidsonderzoek voor een project over de stoomtram. 100 Jaar geleden werd de Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen opgericht. In de volksmond Ol Grait (voor de niet-Groningers onder ons: Oude Greet. Ol Pait (Oude Piet) was er ook. Die ging van het Oldambt naar Pekela. OG reed van Delfzijl naar Ter Apel, via Winschoten en had een aftakking naar Bellingwedde. Uren deed de tram er over: wat wil je met 20 kilometer per uur.

Ol Grait is een begrip in Oost-Groningen. Er zijn nog zoveel herinneringen! Die willen we vasthouden en delen met mensen die na OG geboren zijn. Mensen zoals ik dus. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van cultuurhistorische clubs en dorpsverenigingen, een historicus en twee modelbouwers die stations, trams en emplacementen nabouwen. Ik vertel kort wat onze bedoeling is, aangevuld door Sievert Bodde, die een enorme belangstelling heeft voor OG en dan vooral voor de verhalen. Hij komt niet bedrogen uit vanavond. Tegenover hem zit Jan, die een aantal prachtige verhalen uit zijn mouw schudt.

In het Noorden is nog veel bewaard gebleven van de trambaan en wat erbij hoorde. Wachtlokalen bijvoorbeeld. We kunnen er vast een mooie route bij maken. Er zijn boeiende ideeën en veel verhalen. Ik ga tevreden naar huis. Binnenkort praat ik met de mensen uit Westerwolde, de route van Winschoten tot Ter Apel. En dan gaan we met een kleine groep de plannen uitwerken. En dan hopen we er natuurlijk genoeg geld voor te krijgen......

Dat zou prachtig zijn.

vrijdag 24 februari 2012

Logetentoonstelling D.S. Hovinga

Komend weekend is er een tentoonstelling van twee dagen over Derk Siebolt Hovinga. De vrijmetselaarsloge Moed, kracht en volharding bestaat 90 jaar en ze vieren dat onder meer met deze tentoonstelling. Zaterdagmorgen om 10.30 is de officiële opening in de loge aan de Burgemeester Venemastraat 8 in Winschoten. Er is een optreden van Jur Roelofs als de dichter en voordrachten van J.A de Boo (voorzitter van de loge) en T.E. Tijdens (voorzitter van het D.S. Hovingafonds)

Twee dagen, 25 en 26 februari, is de bijzondere tentoonstelling over deze dichter, boer en vrijmetselaar. Op zaterdag is de tentoonstelling open  van 13.00 tot 17.00 en op zondag van 11.00 tot 17.00. Toegang is vrij.


vrijdag 3 februari 2012

Beelden bij de thee

De eerste Beelden bij de thee dit jaar ging over interviewen. Rob, een van de vrijwillig medewerkers, gaat al tijden met de videocamera van het CHC door het Oldambt om herinneringen vast te leggen. Een paar daarvan zijn nu vertoond, niet alleen omdat ze leuk zijn, maar ook om te laten zien hoe verschillend interviews kunnen uitvallen. En dat ze toch op hun eigen manier heel waardevol zijn.

We keken mee tijdens een van de laatste dagen dat de broers Smid de winkel open hadden. Het is een rommelig interview, maar tegelijk een prachtig beeld van de winkel in bedrijf. We horen een politicus, die zich na jaren nog kan opwinden over de gebeurtenissen rond een gemeentelijke herindeling. We krijgen een inkijkje in het verleden van een succesvol Winschoter bedrijf.

Het is een leuke middag. Aan het eind vragen we het publiek of er nog mensen zijn die we zouden kunnen interviewen. Het levert nieuwe namen op, bijvoorbeeld van een inwoner van Beerta en van een visboer wiens taal nog doorspekt is met Jiddische woorden. Wie weet hebben we over een tijdje voldoende stof voor een nieuwe middag.

Volgende maand gaat Beelden bij de thee over boerenerven en slingertuinen.

woensdag 1 februari 2012

Historische temperatuur

NASA publiceerde onlangs nieuwe klimaatgegevens. 2011 Was een van de 10 warmste jaren sinds er het einde van de negentiende eeuw. 9 Van de 10 warmste jaren hebben we gehad sinds 2000. De ontwikkeling is mooi verbeeld in dit filmpje.  Blauw staat voor koud en rood voor warm. Aan het slot van het filmpje is bijna geen blauw meer te zien, zeker niet in het noorden van de aardbol.

Het is niet mijn bedoeling een discussie te starten over de opwarming van de aarde en dergelijke. Daar is dit blog niet voor bedoeld. Ik vind het een interessant historisch verhaal: verfilming van een databank die al meer dan een eeuw wordt bijgehouden en de ontwikkeling vliegt aan je ogen voorbij. Let ook even op de Zuidpool in de jaren '50.