zondag 29 september 2013

Wandelkunstwerk - een fotoverslag

De Tocht om de Noord liep langs het tracé van de oude stoomtram. In het Cultuurhistorisch Centrum zijn we al een tijd bezig met OG. Het leek me heel leuk om tijdens de wandeling met alle wandelaars een kunstwerk te maken. Dik Voorthuis, kunstenaar in Winschoten, was bereid om een tekening te maken van de oude tram. Ik leende hem een boek en een aantal foto's en hij maakte een schets van de tram waarover ik erg enthousiast was. De tekening was 20 cm bij 1 meter 25.

Daarna moest het hoofdkantoor nog op de tekening. Stichting Oud Winschoten leende een prachtige foto uit als voorbeeld. De tekening werd gescand bij CQreclame in Winschoten en vergroot tot 2 bij 12,5 meter. Zij tekenden een raster op de tekening van 10 bij 10 cm en nummerden alle vakjes. Daarna werd de tekening geprint op grote stickervellen die normaal voor auto's worden gebruikt. Daarna moesten wij aan de slag.


Vele rollen stickervellen moesten gesneden worden. Veel dank aan Miep en Eddy. 


260 van de 2500 stickers op een vel


De 2500 stickers liggen klaar. Van het opbouwen van de wand heb ik geen foto. We kregen 21 vloerpanelen cadeau van Praxis Winschoten. Ze bestaan 35 jaar en gaven ons daarom dit cadeautje. Verder gaven zij ons planken en schroeven om de wand aan elkaar te maken. We schroefden alles vast en moesten toen een manier zien te vinden om de hele wand van 12,5 meter in een keer rechtop te krijgen. Ik belde aan bij een van de huizen en daar waren drie mannen bereid om ons te helpen.

De locomotief op het kunstwerk van Dik Voorthuis wordt langzaam zichtbaar. Natuurlijk zijn de wandelaars nieuwsgierig naar het eindresultaat en laten ze dat op Twitter weten:
Afbeelding zal als link worden weergegeven.


Samen met Peter Veldhuis, de organisator van de Tocht op de Noord, plak ik de laatste sticker aan het einde van een mooie wandeldag.


En dit is het eindresultaat van een paar weken voorbereiding en een dag stickers plakken door 2500 wandelaars op een heerlijk zonnige eerste dag van de Tocht om de Noord:woensdag 25 september 2013

25 september 1913 - Langs de Streep in Nieuwolda

De donkere maanden zijn in aantocht. Een paar dagen geleden is het officieel herfst geworden en de langste dag is al weer ver in het verleden.

De bewoners van de Streep in Nieuwolda, één van de mooiste delen van het Oldambt als je het mij vraagt, maken zich bezorgd. De dagen worden korter en tijdens de lange, donkere avonden is hun straat moeilijk begaanbaar.

Ze richten zich 'eerbiedig tot de achtbare Heeren met het beleefd verzoek nu de winter weeder in aantocht is en daar meede de donkere avonden wel te willen bewerken dat een behoorlijke straatverlichting op de Streep worde gebracht.

Het is beslist gevaarlijk zoo als de streep voor heen word verlicht het pad daar op te passeeren. Dat het pad bovendien hobbelig en hellend is naar het waterkant, verhoogt dit het gevaar.

Redenen waarom wij uwe achtbare Heeren beleefd doch dringend verzoeken hier in wel verbeteringen te willen aanbrengen.'

Op de achterkant staat een lange lijst namen van de verzoekers, allen bewoners van de Streep: H. en E. Steenhuis, J. Luttjeboer, Cor de Bruin, P. Edens, H. Tuin, H. van der Veen, H. Bult Hzn, J. Warntjes, Ilko Heefting, D. Boven, G. Hak, H. Bos, T. Wilkens, J. Brument, L. Hoving, M. Kamphuis en J. Jager.

Het verzoek wordt in behandeling genomen door burgemeester en wethouders op 11 oktober. De notulen bieden ons een inkijkje in het beleid van de gemeente:

Hoewel steeds als beginsel is aangenomen om het onderhoud en bediening van lantaarns alleen dan voor rekening der gemeente te nemen, als door belanghebbenden in aansluiting aan de de bestaande verlichting een paal met complete lantaarn wordt geplaatst ... 

Wie dus straatverlichting wilde, moest zelf de lantaarnpaal plaatsen. Misschien dat diezelfde eis gold in Winschoten bij het verzoek voor de Blijhamsterstraat. Het college besluit voor de bewoners van de Streep een uitzondering te maken. De leden vinden:

dat er in dit geval motieven zijn, niet aan dat beginsel vast te houden, aangezien de finantieele toestand van adressanten het zoo niet onmogelijk, dan wel bezwarend maakt aan de gestelde voorwaarde te voldoen, terwijl de situatie het daar ter plaatse, waar het betrekkelijk smalle voetpad over zijne geheele lengte onmiddellijk loopt langs het Termunterzijldiep, noodzakelijk maakt bij donkere avonden verlichting aan te brengen.

De gemeenteraad krijgt het advies om te besluiten drie lantaarns te plaatsen. Aan de kwaliteit van het pad, hobbelig en hellend, wordt kennelijk niets gedaan. Met drie lampen is het veilig genoeg.

woensdag 4 september 2013

Molen Edens bij nacht

250 Jaar = 25 uur draaien van de molen. Ik ben toch even gaan kijken, en het was heel bijzonder. Een stille omgeving, donker en dan het geluid van de wieken en eigenlijk verder niks.

Ik hoop vooral dat het voor de molenaars een onvergetelijk feestweekend is geweest.